Zapomněli jste heslo? Close
Jak systém funguje? Reference Časté dotazy

Časté dotazy

Proč potřebujete plnou moc a smlouvu?

Vymáhací systém eKolektor je seriózní webovou aplikací spolupracující s advokáty, rozhodci i exekutory, kteří vyžadují k prokázání oprávnění jednat za naše klienty plnou moc. Naše smlouva zajišťuje, že vymáháme pouze platné a nepromlčené pohledávky bez jakéhokoliv příslušenství a tím chráníme vztah mezi našim klientem a jeho zákazníkem.

Umožňuje eKolektor automatický import dat z informačního systému ABRA?

Ano. Je však zapotřebí si nainstalovat skript do systému ABRA. Aktuální script pro export dat naleznete zde. Návod na instalaci scriptu v IS ABRA naleznete zde.

Proč při aktivaci zákazníka v systému eKolektor odesíláte oznámení o zahájení spolupráce?

Předcházíme tím nepříjemným překvapením vašich zákazníků z vymáhacího systému a zejména z advokátních výzev, které v rámci našeho sytému při prodlení následují. Současně informujeme vaše zákazníky, že jste implementovali profesionální a vstřícný systém na vymáhání pohledávek. Na druhou stranu se jedná o ochranu samotného systému eKolektor před zneužitím, kdy zákazníci, kteří nemají s našim klientem nic společného se můžou přímo obrátit na provozovatele systému s podezřením na jeho zneužití.

Jaké komunikační kanály eKolektor používá?

Jedná se o webovou aplikaci, proto používá primárně e-mail, který obsahuje link k dokumentům v naší webové aplikaci informující vašeho zákazníka o pohledávce po splatnosti. Dále se jedná o sms notifikaci, která obsahuje přístup do aplikace a dokumentům prostřednictvím sms loginu a hesla. A nakonec možnost odesílat listinné dokumenty pravidelně odesílané poštou.

Můžu upravovat šablony odesílaných dokumentů?

Ano, je možné upravovat textaci šablon dokumentů a e-mailů po dohodě s provozovatelem za jednotnou částku 2,950 Kč za šablonu. V případě zájmu nám napište na info@ekolektor.cz.

Jaké jsou možnosti importu dat do eKolektoru?

Data můžete importovat do eKolektoru ze souboru XML a CSV, který Vám rádi zašleme, napište nám na info@ekolektor.cz. Dále k účetním systémů ABRA, UOL, BYZNYS a ACCORD máme vytvořené šablony exportu dat přímo do naší aplikace eKolektor. Nakonec poslední možností je i manuální vkládání dat o Vašich zákaznících a pohledávkách.

Jakým způsobem zabezpečujete data klientů?

V systému eKolektor se nacházejí primárně účetní data z účetních systémů našich klientů. Bezpečnost dat je na standardně vysoké úrovni zahrnující jak denní zálohy dat, tak i striktně regulovaný přístup k datovým serverům na běžné úrovni 24/7. Samozřejmě jedná se o webovou aplikaci, proto její dostupnost a rychlost je závislá na dostupnosti internetu.

Proč vymáháte pouze B2B pohledávky, tj. nikoliv pohledávky za fyzickými osobami?

Hlavním důvodem jsou jiné motivační rámce k placení pohledávek po splatnosti fyzickými osobami a podnikateli. U podnikatelů se očekává, že v podnikání postupující systematicky a výrazně racionálně. Na druhou stranu u fyzických osob je převládající emoční rozhodování, které vyžaduje silně osobní přístup. V současnosti pracujeme na B2C variante eKolektoru – smsKolektor, který uvedeme v roce 2013.

Máte k dispozici zaškolení do eKolektoru pro klienty?

Ano, pro klienty organizujeme zdarma pravidelné školení a prezentace vymáhacího systému eKolektoru. Termíny naleznete na hlavní stránce.

Kolik uživatelů může používat eKolektor a v jakých rolích?

Systém eKolektor nijak neomezuje počet uživatelů u jednoho klienta. Rozlišuje dvě role hlavní uživatel a uživatel. Hlavní uživatel má neomezené oprávnění v aplikaci, tj. jak vytvářet nové zákazníky, zahajovat vymáhání a měnit nastavení aplikace. Na druhou stranu uživatel je oprávněn připravovat podklady pro hlavního uživatele a jím určených zákazníků.

Jaké poplatky platí naši zákazníci za vymáhání a vymáháte příslušenství?

eKolektor vymáhá pouze platné a nepromlčené pohledávky bez poplatků za vymáhání nebo jakéhokoliv příslušenství. Domníváme se, že vymáhání poplatků nebo příslušenství by bylo v rozporu se smyslem svobodného podnikání, které stojí primárně na přidané hodnotě produktu/služby přinesenou zákazníkovi a narušilo by to i vzájemný respekt klienta a jeho zákazníka.

Sleduje eKolektor likvidaci nebo insolvenci zákazníka?

eKolektor nesleduje likvidaci ani insolvenci zákazníka ani nijakým způsobem nepřihlašuje jejich pohledávky. eKolektor se zaměřuje výhradně na správnou a legální komunikaci pohledávek po splatnosti zákazníkům a dává klientovi jasnou informaci zda jeho zákazník mu zaplatí, nezaplatí nebo nedluží.

Co je elektronické rozhodčí řízení schvalující dohodu o splátkách a smíru?

Jedná se o rozhodčí řízení zaměřené výhradně ke schválení splátkového kalendáře sjednaného na základě nabídky dohody o splátkách a smíru klienta svému zákazníkovi. Rozhodce není v žádném případě oprávněn jakkoliv zasahovat do obsahu dojednané dohody o splátkách a smíru.

Můžu zahájit exekuční řízení proti zákazníkovi?

Ano v případě, že systém eKolektor zajistí vydání elektronického rozhodčího nálezu a doručí ho zákazníkovi může klient prostřednictvím eKolektor zahájit exekuční řízení prostřednictvím eKolektorem zajištěného exekutora. Obvykle exekutor následně kontaktuje klienta o dalšího postupu a způsobu exekuce.

Nenašli jste odpověď na
svoji otázku?